tisdag 5 januari 2016

Dress 1 to ”baby born”

Cast on 48 stitches 

R1: garter stitch
R2: garter stitch
R3: (Right side) From now on you will continue in stockinette stitch. You will also begin increasing the number of stitches.  And make the first buttonhole.

K3 for button (these are made in garter stitch), K4 for back piece, cast on 1, k2, cast on 1, K8 for arm, cast on 1, k2, cast on 1, k10 for front piece, cast on 1, k2, cast on, k8 for arm, cast on 1, k2, cast on 1, k4 for back piece, k3 button hole (garter stitch)

3, 4, 2, 8, 2, 10, 2, 8, 2, 4, 3 

At each side of the number two you will cast on one stitch. Continue to do this on each right side until you get 

3, 14, 2, 28, 2, 30, 2, 28, 2, 14, 3

R4: knit 1 cast on two pull until 3 left k3
R5 knit (you will now have 12 stitches in the front part excluding the increases)  
R6 pull
R7 knit (14)
R8: pull
R9: knit (16)
R10: pull
R11: knit (18) Buttonhole
R12: pull
R13: knit (20)
R14: pull
R15: knit (22)
R16: pull
R17: knit (24)
R18: pull
R19: knit (26) Buttonhole
R20: pull
R21: knit (28)
R22: pull
You should now have 3, 14, 2, 28, 2, 30, 2, 28, 2, 14, 3 (128 stitches)

R23: knit 18, put 30 stitches on a tread, knit 32, put 30 stitches on a tread, knit 18. You will pick up these stitches later on when you do the arms. 
R24: Bind of 3 stitches pull the rest
R25: knit. At the end of this row you will not turn your work instead you will start working in the round.

R26: work in the round
R27: work in the round
R28: k2 *cast on 1, k2* until you have one stitch left K1 (97 stitches)
R29: work in the round
R30: k4 *cast on 1, k3* (128 stitches)
R31: work in the round and start the pattern.¨

Knit three rows of yellow.
Lift a yellow stitch, k3 green, lift a yellow stitch, k3 green.
Lift a yellow stitch, k3 green, lift a yellow stitch, k3 green.
VVVV

Continue in this pattern until you have repeated it 10 times.
Make two rows of yellow.
purl one row
knit one row
purl one row
knit the the last row and cast of
.

Buttonhole:  V stands for knit. – stands for cast of. 

v
_
_
v
v
v
v
v
v
V

Sleeves: Put the stitches back on needles and pick up 4 more stitches.
R1-4 knit
R5: pull
R6: knit
R7: pull
R8 Knit and cast of.

SVENSKA SWEDISH

Lägg upp 48 maskor
3 för att knäppa (dessa görs I rätstickning), 4 för bakstycken, 2 för ökningen, 8 för ärm, 2 ökning, 10 framstycket, 2 ökning, 8 ärmen, 2 ökning, 4 bakstycket, 3 för knäppning (rätstickning)
Varv 1 rätstickning
Varv 2 rätstickning
Varv 3: börja slätstickning och ökningarna där du lägger till en maska vid vardera sida om 2 maskorna. Dessutom gör du ett kanpphål.
Så att det blir
3, 5, 2, 10, 2, 12, 2, 10, 2, 5, 3
Detta gör du fram till
3, 14, 2, 28, 2, 30, 2, 28, 2, 14, 3
Varv 4: aviga
Varv 5: räta öka (12 räkna de mittersta exklusive de du har kastat på) Knapphål
Varv 6: aviga
Varv 7: räta öka (14)
Varv 8: aviga
Varv 9: räta öka (16)
Varv 10: aviga
Varv 11: räta öka (18) Knapphål
Varv 12: aviga
Varv 13: räta öka (20)
Varv 14: aviga
Varv 15: räta (22)
Varv 16: aviga
Varv 17: räta (24)
Varv 18: aviga
Varv 29: räta (26) Knapphål
Varv 20: aviga
Varv 21: räta (28)
Varv 22: aviga
Du ska nu ha 3, 14, 2, 28, 2, 30, 2, 28, 2, 14, 3 (128)
Varv 23 sticka 18 sätt 30 maskor på en tråd, sticka 32, sätt 30 maskor på en tråd, sticka 18.
Varv 24: aviga maska av 3 maskor i början.
Rätsidan: sticka räta maskor varvet ut. Istället för att vända på arbetet och göra aviga fortsätter du att sticka räta i rundstickning.
Vid tredje varvet rundstickning ökar du. St 2 *ö st 2* tills du har en kvar som du stickar.  97 maskor
V4: Sticka ett varv slätstickning
V5: St 4 *ö, st 3* Få 128 maskor

Sjunde varvet börjar du med mönstret
Slätstickning där V betyder att du lyfter en gul maska och stickar de andra gröna.

VVVV

Sticka tills arbetet mäter 21 centimeter från mittfram. Sticka sedan fyra varv rätstickning för att sedan maska av.
Knapphål: maska av två maskor på slutet av varvet likt bilden detta görs genom att lyfta en maska över en framförliggande maska. I början av nästa varv kastar du på två nya maskor och stickar aviga.
                            
v
_
_
v
v
v
v
v
v
V

Ärmarna: Sätt tillbaka maskorna på strumpstickor och plocka upp fyra maskor. Gör fyra varv slätstickat.
Varv fem: aviga
Varv sex: räta
Varv sju: aviga
Varv åtta: räta och maska av.  


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar