torsdag 12 januari 2017

black striped hat


MÖNSTRET FINNS PÅ SVENSKA UNDER DET ENGELSKA MÖNSTRET

I made this pattern  from inspiration from a picture on facebook. There was a link to the original pay  pattern but I can not find it. The plan was to give you possibility too bye the pattern. I did not bye the pattern instead I did it by try and error.

You will need:
2,5 mm circular needles 50 cm (if you can't find 50 cm you can use magic loop)
3,0 mm circular needles 50 cm
tapestry needle
6 slip markers, one of them in contrasting colour.

Gauge:
28 stitches/ 10 cm on 3mm needles
 
cast on a number of stitches that you can divide by six that fits around your head with 2,5 mm needles. I cast on 144 stitches.
Knit rib stitch (k2, p2) for 3cm in black colour. Put the slip marker with contrasting colour in the start of the round.

change too 3,0 mm needles and *knit 6 rows of contrasting colour, (I used a yarn that change colour)
change colour to black and knit one row, than pull 5 rows*

repeat ** 6 times or to a desired length

now you will reduce the number of stitches and here is the reason to why the number of stitches should be dividable by six. You will reduce the number of stitches evenly six times every other row for two ** repeats than every row until you have 6 stitches left. For me this meant

144/6 = 24
(knit 22 stitches than knit two stitches together)x6
knit
(knit 21 stitches than knit two stitches together)x6  and so on

Put a marker after each six group (24 stitches) too make it easier to find where you will reduce next time.

when the row calls for pull stitch you pull the stitches together in similar way.

SVENSKA

 Denna mössa är gjord utifrån en bild på en mössa på facebook. ´Det fanns en länk till mönstret men jag kan inte hitta det inlägget igen. Min tanke var att ni skulle få se originalmönstret och möjlighet till att köpa det. Själv har jag inte köpt mönstret utan har gjort den genom att testa mig fram.

Du behöver:
2,5 mm rundstickor 50 cm (om du inte kan finna den längden så tipsar jag om magick loop)
3,0 mm rundstickor 50 cm
Stopningsnål
6 markörer du kan fästa på själva stickan. En av de 6 markörerna ska vara i en kontrast färg.

Stickfasthet:
28 maskor / 10cm på 3,0 mm stickor

Lägg upp ett maskantal som går att dela med sex som passar runt ditt huvud med stickor 2,5mm. Jag lade upp 144 maskor.
Sticka resår (2r, 2a) i 3cm i svart garn. Placera den markören med kontrastfärg i början av varvet.
 
Byt till stickor 3,0mm och *sticka 6 varv med kontrastfärg (jag använde ett garn som bytte färg), byt färg till svart och sticka ett varv räta, gör sedan 5 rader med aviga maskor.*

upprepa ** 6 gånger eller till önskad längd
Nu ska vi minska antalet maskor och här är anledningen till att antalet maskor ska vara delbart med sex. Du kommer att minska antalet maskor 6 gånger jämnt över varanat varv. Upprepa detta för två ** upprepningar. Sen minskar du varje varv tills du har 6 maskor kvar. För mig innebar detta

144/6 = 24
(sticka 22 maskor sen stickar du ihop två maskor)x6
(sticka 21 maskor sen stickar du ihop två maskor)x6 och så vidare

Sätt en markering efter varje sex grupp (24 maskor) för att göra det lättare att hitta var du ska minska.

När mönstret säger att du ska göra aviga maskor så stickar du ihop maskorna aviga.

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar