fredag 19 maj 2017

Rainbow hat with ribbed border
DET SVENSKA MÖNSTRET FINNS UNDER DIAGRAMMET 

ENGLISH  

Yarn: Tilda Svarta fåret      
Gauge: 26 stitches per 10 cm
Needles: 3 mm, fit the needle size so that it matches the gauge.
               2,5 mm, to make the border with
Size: It fits my head that is 54 cm in circumference with positive ease.

MC (main colour): Beige number 510
Purple number 64
Blue number 70 
Green number 84
Yellow number 36
Orange number 35
Red number 45

Instead of reading the pattern by text there is a diagram of the pattern lower down, BUT IT ONLY SHOW 1/6 OF EACH ROW so remember to multiply by six every row. 

Cast on 132 stitches with MC and join it into a round. On needles 2,5mm
Row 1-10: Knit 2, Pull 2 repeat all the way round
Row 11-16: Change colour to purple, change needles to 3,0 mm and knit all the way round.
Row 17: Change colour to MC and knit all the way round.
Row 18-20: Purl all the way round.
Row 21-26: Change colour to blue and knit all the way round.
Row 27: Change colour to MC and knit all the way round.
Row 28-30: Purl all the way round
Row 31-36: Change colour to green and knit all the way round.
Row 37: Change colour to MC and knit all the way round.
Row 38-40: Purl all the way round
Row 41-46: Change colour to yellow and knit all the way round.
Row 47: Change colour to MC and knit all the way round.
Row 48-50: Purl all the way round.
Row 51-56: Change colour to orange and knit all the way round.

Now we will start reduce the amount of stitches, we do this six times at each reduce row and we reduce every other row.

Row 57: Change to MC and *knit 20 stitches, knit two stitches together* repeat inside stars six times
Row 58: purl all the way round.
Row 59: *purl 19 stitches, purl two stitches together* six times
Row 60: purl all the way round.

Row 61: Change colour to red and *knit 18 stitches, knit two stitches together* six times
Row 62: Knit all the way round.
Row 63: *knit 17 stitches, knit two stitches together* six times
Row 64: Knit all the way round.
Row 65: *knit 16 stitches, knit two stitches together* six times
Row 66: Knit all the way round.

Row 67: Change colour to MC and *knit 15 stitches, knit two stitches together* six times
Row 68: Purl all the way round
Row 69: *purl 14 stitches, purl two stitches together* six times
Row 70: Purl all the way round.

Row 71: Change colour to purple and *knit 13 stitches, knit two stitches together* six times
Row 72: Knit all the way round.
Row 73: *knit 12 stitches, knit two stitches together* six times
Row 74: Knit all the way round.
Row 75: *knit 11 stitches, knit two stitches together* six times
Row 76: Knit all the way round.

Row 77: Change colour to MC and *knit 10 stitches, knit two stitches together* six times
Row 78: Purl all the way round
Row 79: *purl 9 stitches, purl two stitches together* six times
Row 80: Purl all the way round.

Now we will reduce two rows than make a row without reduce.

Row 81: Change colour to blue and *knit 8 stitches, knit two stitches together* six times
Row 82: *knit 7 stitches, knit two stitches together* six times
Row 83: knit all the way round.
Row 84: *knit 6 stitches, knit two stitches together* six times
Row 85: *knit 5 stitches, knit two stitches together* six times 
Row 86: knit all the way round.

Row 87: Change colour to MC and *knit 4 stitches, knit two stitches together* six times
Row 88: *purl 3 stitches, purl two stitches together* six times
Row 89: purl all stitches
Row 90: *purl 2 stitches, purl two stitches together* six times
Row 91: *purl 1 stitch, purl two stitches together* six times

Now you will have 12 stitches left on your needles. Pull the yarn through and fasten.  
Garn: Tilda Svarta fåret      
Masktäthet: 26 maskor på 10 cm
Stickor: 3 mm, anpassa stickorna efter masktätheten
               2,5 mm, för resåren
Storlek: Den passar mitt huvud som är 54 cm i omkrets men sitter lite löst.

MC (main colour): Beige nummer 510
Lila nummer 64
Blå nummer 70 
Grön nummer 84
Gul nummer 36
Orange nummer 35
Röd nummer 45

Istället för att läsa mönstret per text finns det ett diagram av mönstret ovan MEN DET VISAR ENDAST 1/6 AV VARJE VARV så kom ihåg att göra diagrammet sex gånger varje varv.


Lägg upp 132 maskor av beige färg och bilda en ring. På stickor 2,5mm.
Varv 1-10: *Räta 2, aviga 2* upprepa hela varvet runt
Varv 11-16: Byt färg till lila och byt stickor till 3,0 mm och sticka räta hela varvet runt.
Varv 17: Byt till beige garn och sticka räta hela varvet.
Varv 18-20: Aviga hela varvet
Varv 21-26: Byt till blått garn och sticka räta hela varvet.
Varv 27: Byt till beige garn och sticka räta hela varvet.
Varv 28-30: Aviga hela varvet.
Varv 31-36: Byt till grönt garn och sticka räta hela varvet.
Varv 37: Byt till beige garn och sticka räta hela varvet.
Varv 38-40: Aviga hela varvet.
Varv 41-46: Byt till gult garn och sticka räta hela varvet
Varv 47: Byt till beige garn och sticka räta hela varvet.
Varv 48-50: Aviga hela varvet.
Varv 51-56: Byt till orange garn och sticka räta hela varvet.

Nu kommer vi att börja minska antalet maskor, detta görs sex gånger på ett varv och görs var annat varv.

Varv 57: Byt till Beige och sticka *20 räta maskor, sticka två räta maskor tillsammans* upprepa inom stjärnorna sex gånger.
Varv 58: aviga maskor hela varvet runt.
Varv 59: * 19 aviga maskor, sticka två aviga maskor tillsammans* sex gånger.
Varv 60: aviga maskor hela varvet runt.

Varv 61: Byt till rött garn och sticka *18 räta maskor, sticka två räta maskor tillsammans* sex gånger.
Varv 62: Räta hela varvet runt.
Varv 63: *17 räta maskor, sticka två räta maskor tillsammans* sex gånger.
Varv 64: Räta hela varvet runt.
Varv 65: *16 räta maskor, sticka två räta maskor tillsammans* sex gånger
Varv 66: Räta hela varvet runt.

Varv 67: Byt färg till beige och sticka *15 räta maskor, sticka två maskor tillsammans* sex gånger
Varv 68: aviga maskor hela varvet runt.
Varv 69: *14 aviga maskor, sticka två aviga maskor tillsammans* sex gånger
Varv 70: aviga maskor hela varvet runt.

Varv 71: Byt färg till lila och sticka *13 räta maskor, sticka två räta maskor tillsammans* sex gånger
Varv 72: Räta hela varvet runt.
Varv 73: *12 räta maskor, sticka två räta maskor tillsammans* sex gånger
Varv 74: Räta hela varvet runt
Varv 75: *11 räta maskor, sticka två räta maskor tillsammans* sex gånger
Varv 76: Räta hela varvet runt

Varv 77: Byt färg till beige och sticka *10 räta maskor, sticka två räta maskor tillsammans* sex gånger
Varv 78: aviga maskor hela varvet runt.
Varv 79: *9 aviga maskor, sticka två aviga maskor tillsammans* sex gånger
Varv 80: aviga maskor hela varvet runt.

Nu kommer vi börja minska två varv på rad, för att sedan göra ett varv utan minskningar.

Varv 81: Byt färg till blå och sticka *8 räta maskor, sticka två räta maskor tillsammans* sex gånger
Varv 82: *7 räta maskor, sticka två räta maskor tillsammans* sex gånger
Varv 83: Räta hela varvet runt
Varv 84: *6 räta maskor, sticka två räta maskor tillsammans* sex gånger
Varv 85: *5 räta maskor, sticka två räta maskor tillsammans* sex gånger
Varv 86: Räta hela varvet runt

Varv 87: Byt till beige och sticka *4 räta maskor, sticka två räta maskor tillsammans* sex gånger
Varv 88: *3 aviga maskor, sticka två aviga maskor tillsammans* sex gånger
Varv 89: aviga maskor hela varvet runt.
Varv 90: *2 aviga maskor, sticka två aviga maskor tillsammans* sex gånger
Varv 91: *1 aviga maskor, sticka två aviga maskor tillsammans* sex gånger

Du ska nu ha 12 maskor på stickorna. Dra garnet genom dem och fäst.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar