torsdag 3 mars 2016

Overalls to doll babyborn


Mönstret finns på Svenska längre ner

Yarn: I have used "Drops Safran" cotton yarn and its gauge is 24 sts x 32 rows

This overall is made bottom up and we start with the leggs
Cast on 40 stitches

R1-4: garter stitch
R 5: purl
R 6: knit
R 7: purl
R 8: knit
R 9: purl
R 10: k2, co1, k36, co1, k2
Repeat row 5-10 two more times

R 11: purl
R 12: knit
R 13: purl
R 14: k2, co1, k42, co1, k2
Repeat row 11-14 two more times

You should now have 52 stitches

R15: pull
R16: knit
R17: pull Put the work aside and make the second leg.

Put the two legs on circular needles and knit the two legs together by knitting the first legs last stitch together with the second legs first stitch. And knit the second legs last stitch together with the first legs first stitch. You should now have 102 stitches.

R18: k48, /I\ k48 /I\ (se explanation of the symbol lower down)
R19: knit
R20: k46, /I\, k46, /I\
R21: knit
R22: k44, /I\, k44, /I\

Continue in the same way until you have
R34: k32, /I\, k32, /I\. Now you should now have 66 stitches

Knit 2 cm

R35: pull
R36: knit
R37: pull
R38: k6, cast of 13, k27, cast of 13, k7. Knit over the first 6 stitches again. You have now two separate pieces.

Back piece

You will work back and forth, with garter stitch at the first and last two stitches.

R1: k2, p9, k2
R2: knit
R3: k2, p9, k2
R4: knit
R5: k2, p9, k2
R6: k2, knit 2 together, k5, knit 2 together, k2

Repeat row 1-6 until you have
K2, knit 2 together, k1, knit 2 together, k2

R7: k2, p3, k2
R8: knit
R9: k2, p3, k2
R10: knit
R11: k2, p3, k2
 R12: k5 pull the fourth stitch over the fifth stitch. Knit two more stitches 

v
v
v
_
v
v
v
v
v
x
x
x
v
v

Now we will work in garter stitch back and forth over 3 stitches 13 cm. Fasten of the thread and sew on a button.

Front piece

You will work back and forth, with garter stitch at the first and last two stitches.

R1: knit
R2: k2 p23 k2
R3: knit
R4: k2, p23, k2
R5: k2, knit 2 together, k19, knit 2 together, k2
Repeat row 2-5 until you have k2, k 2 together, k13, k2 together, k2

R6: knit
R7: k2 p15 k2
R8: knit
R9: k2 p15 k2
R10: Now we will make button holes. Cast of two stitches after k2 and cast of 2 stitches in front of the two last stitches.

v
v
_
_
v
v
v
v
v
v
v
v
v
V
v
_
_
v
v
v
v
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
X
x
x
x
v
v

R11: k2, co2, k11, co2, k2
R12: knit
R13: knit
R14: knit and cast of

k = knit
p: pull
co = cast on
/I\ = reducing two stitches by lifting of one stitch, knitting two stitches together then sliding the lifted stitch over the knitted together stitches. See pictures below. 


Denna hängselbyxa är gjord nedifrån och upp

Garn: jag har använt "Drops Safran" bomullsgarn 24maskor x 32 rader

Lägg upp 40 maskor

R1-4: rätstickning
R 5: aviga
R 6: räta
R 7: aviga
R 8: räta
R 9: aviga
R 10: 2r, lägg upp1, 36r, lägg upp 1, 2r 
Upprepa rad 5-10 två gånger till

R 11: aviga
R 12: räta
R 13: aviga
R 14: 2r, lägg upp1, 42r, lägg upp1, 2r
Upprepa rad 11-14 två gånger till

Du ska nu ha 52 maskor.
R15: aviga
R16: räta
R17: aviga och lägg sedan arbetet åt sidan och sticka ett till ben. 

Sätt de två benen på en rundsticka och sticka ihop dem, genom att sticka ihop den sista maskan i det första benet ihop med den första maskan i det andra benet och sticka ihop den sista maskan på det andra benet med den första maskan på det första benet. Du ska nu ha 102 maskor.

R18: 48r, /I\ 48r /I\ (se förklaring längre ner)
R19: räta
R20: 46r, /I\, 46r, /I\
R21: räta
R22: 44r, /I\, 44r, /I\

Fortsätt tills du har 
R34: 32r, /I\, 32r, /I\. Du ska nu ha 66 maskor.

sticka 2 cm

R35: aviga
R36: räta
R37: aviga
R38: 6r, bind av 13 maskor, 27r, bind av 13 maskor, 7r. Sticka över de först 6 maskorna igen. Du ska nu ha ett bakstycke och ett framstycke.

Bakstycket

Vi ska nu sticka fram och tillbaka. De två första och de två sista maskorna är i rätstickning.

R1: 2r, 9av, 2r
R2: räta
R3: 2r, 9av, 2r
R4: räta
R5: 2r, 9av, 2r
R6: 2r, sticka 2 maskor tillsammans, 5r, sticka 2 maskor tillsammans, 2r

Upprepa rad 1-6 tills du har.
2r, sticka 2 tillsammans, 1r, sticka 2 tillsammans, 2r

R7: 2r, 3av, 2r
R8: räta
R9: 2r, 3av, 2r
R10: räta
R11: 2r, 3av, 2r
R12: Sticka 5, lyft den fjärde maskan över den femte maskan, sticka två till maskor  
  
v
v
v
_
v
v
v
v
v
x
x
x
v
V

Nu ska vi arbeta i rätstickning fram och tillbaka över 3 maskor i 13 cm. Gör likadant för det andra axelbandet.

Framstycket

Vi kommer att arbeta fram och tillbaka och de två första och sista maskorna stickas hela tiden i rätstickning.

R1: räta
R2: 2r 23av 2r
R3: räta
R4: 2r, 23av, 2r
R5: 2r, sticka 2 maskor tillsammans, 19r, sticka 2 maskor tillsammans, 2r
Upprepa rad 2-5 tills du har 2r, stitcka två tillsammans, 13r, sticka två tillsammans, 2rR6: knit

R7: 2r 15av 2r
R8: räta
R9: 2r 15av 2r

R10: Nu ska vi göra knapphål. Sticka 4 maskor, lyft den tredje maskan över den fjärde, sticka en maska och lyft den fjärde maskan över den femte. Sticka 12, lyft den elfte maskan över den tolfte, sticka en till maska, lyft den tolfte maskan över den trettonde. Sticka en till maska. 
 
v
v
_
_
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
_
_
v
v
v
v
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
v
v

R11: 2r, lägg upp 2 maskor, 11r, lägg upp 2 maskor, 2r
R12: räta
R13: räta
R14: räta och maska av
r = räta
av = aviga
/I\ = minska två maskor genom att lyfta av en maska, sticka två maskor tillsammans och sedan lyfta den lyfta maskan över den ihop stickade maskan.
 
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar