fredag 14 oktober 2016

Hourglass granny squareI made this granny square from inspiration from two different ones and combined them into this. I call it hourglass granny square since it looks like a hourglass. The pattern is in schematics and in written form.

Jag gjorde denna mormors ruta från inspiration från två olika rutor och gjorde dem till en. Jag kallar den för timglas rutan då den ser ut som det. Mönstret är i form ar ritning och i skriven form. (det svenska mönstret ligger under det engelska)

You need to know

ch - chain stitch
dc - double crochet
sl st - slip stitch
* xxx * repeat 

Du behöver veta

lm - luftmaska
dst - dubbel stolpe
sm - smyg maska
* xxx * upprepa

chain four, slip stitch in fourth chain making it into a ring.

1. chain 3 ´(counts as a double crochet), make 2 dc (into the ring), ch 2 *3dc, ch2* 3 times, end with slip stitch into third chain.

2. ch3, make 2 dc (in previous ones), then 2dc in corner, ch2
    1dc in corner, ch1, 1 dc (in previous one) ch1 skip one dc, 1dc in next, ch1 , 1dc in corner, ch2
    2dc in corner, 3dc, 2dc in corner, ch2
    1dc in corner, ch1, 1dc, ch1 skip one dc, 1dc in next, ch1, 1dc in corner, ch2
    2dc in corner, slip stitch in third chain

3.ch3, 4dc, 2dc in corner, ch2
   1dc in corner *ch1, 1dc (in previous ones)* four times, ch1, 1dc in corner, ch2
   2dc in corner, 7dc, 2dc in corner, ch2
   1dc in corner *ch1, 1dc* four times, ch1, 1dc in corner, ch2
   2dc in corner 2dc, slip stitch in third chain

4. ch3, 6dc, 2dc in corner, ch2
   1dc in corner, *ch1, 1dc* six times, ch1, 1dc in corner, ch2
   2dc in corner, 11dc, 2dc in corner,ch2
   1dc in corner *ch1, 1dc* six times, ch1, 1dc in corner, ch2
   2dc in corner, 4dc, slip stitch in third chain

5.ch3, 8dc, 2dc in corner, ch2
   1dc in corner, *ch1, 1dc* eight times, ch1, 1dc in corner, ch2
   2dc in corner, 15dc, 2dc in corner, ch2
   1dc in corner *ch1, 1dc* eight times, ch1, 1dc in corner, ch2
   2dc in corner, 6dc, slip stitch in third chain

6. ch3, 10dc, 2dc in corner, ch2
    1dc in corner, *ch1, 1dc* ten times, ch1, 1dc in corner, ch2
    2dc in corner, 19dc, 2dc in corner, ch2
    1dc in corner *ch1, 1dc* ten times, ch1, 1dc in corner, ch2
    2dc in corner, 8dc, slip stitch in third chain

7. ch3, 12dc, 2dc in corner, ch2
    1dc in corner *ch1, 1dc* twelve times, ch1, 1dc in corner, ch2
    2dc in corner, 23dc, 2dc in corner, ch2
    1dc in corner *ch1, 1dc* twelve times, ch1, 1dc in corner, ch2
    2dc in corner, 10dc, slip stitch in third chain


SVENSKA

gör fyra luftmaskor och gör en smygmaska i den första luftmaskan, detta skapar en ring

1. 3 lm (räknas som en dst), gör 2dst (i ringen), 2 lm *3dst, 2 lm* tre gånger, sluta med en sm i tredje maskan i den som räknades som en dst.

2. 3 lm, 2dst (i tidigare stolpar), 2dst i hörnet, 2 lm
    1dst i hörnet, 1 lm, 1dst (i tidigare stolpe) 1 lm, hoppa över en stolpe, 1dst i nästa stolpe, 1 lm, 1dst i hörn, 2lm
     2dst i hörnet, 3dst, 2dst i hörnet, 2 lm
     1dst i hörnet, 1 lm, 1dst, 1 lm hoppa över en stolpe, 1dst i nästa, 1 lm, 1dst i hörnet, 2 lm
     2dst i hörnet, sm i tredje luftmaskan

3. 3 lm, 4dst, 2dst i hörnet, 2lm
    1dst i hörnet *1lm, 1dst (i tidigare stolpar)* fyra gånger, 1lm, 1dst i hörnet, 2lm
    2dst i hörnet, 7dst, 2dst i hörnet, 2lm
    1dst i hörnet *1lm, 1dst* fyra gånger, 1lm, 1dst i hörnet, 2lm
    2dst i hörnet, 2dst, sm i tredje luftmaskan

4. 3 lm, 6dst, 2dst i hörnet, 2lm
    1dst i hörnet *1 lm, 1dst´* sex gånger, 1 lm, 1dst i hörnet, 2 lm
    2dst i hörnet, 11dst, 2dst i hörnet, 2 lm
    1dst i hörnet *1 lm, 1dst* sex gånger, 1 lm, 1dst i hörnet, 2 lm
    2dst i hörnet, 4dst, sm i tredje luftmaskan

5. 3 lm, 8dst, 2dst i hörnet, 2 lm
    1dst i hörnet *1 lm, 1dst* åtta gånger, 1 lm, 1dst i hörnet, 2 lm
    2dst i hörnet, 15dst, 2dst i hörnet, 2 lm
    1dst i hörnet *1 lm, 1dst* åtta gånger, 1 lm, 1dst i hörnet, 2 lm
    2dst i hörnet, 6dst, sm i tredje luftmaskan

6. 3 lm, 10dst, 2dst i hörnet, 2 lm
    1dst i hörnet *1 lm, 1dst* tio gånger, 1 lm, 1dst i hörnet, 2 lm
    2dst i hörnet, 19dst, 2dst i hörnet, 2 lm
    1dst i hörnet *1 lm, 1dst* tio gånger, 1 lm, 1dst i hörnet, 2 lm
    2dst i hörnet, 8dst, sm i tredje luftmaskan

7. 3 lm, 12dst, 2dst i hörnet, 2 lm
    1dst i hörnet *1 lm, 1dst* tolv gånger, 1 m, 1dst i hörnet, 2 lm
    2dst i hörnet, 23dst, 2dst i hörnet, 2 lm
    1dst i hörnet *1 lm, 1dst* tolv gånger, 1 m, 1dst i hörnet, 2 lm
    2dst i hörnet, 10dst, sm i tredje luftmaskan

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar