tisdag 15 november 2016

Pokémon hat in refex yarn/ Pokémon mössa i reflex garn


DET SVENSKA MÖNSTRET LIGGER UNDER DET ENGELSKA

size is for a 6 years old. But I have intentionally made it a little bigger since I have putt fleece cloth on the inside so that the wind won't blow through.

Yarn: Galaxy - Svarta Fåret
needle size is 8mm, and I used circular needles 40cm  
white- about 25 grams
black - less than 25 grams
red - 50 grams

You need to know
knit, purl, change colour, reduce by knitting 2 stitches together
and how to crochet in the round, and change colour

k = knit
p = purl
2tog = knit 2 stitches together
*xxx* = repeat from star to star
sc = single crochet
2in1 = two single crochet in one singe crochet, thus increasing by one stitch
ch = chain stitch
sl st = slip stitch

cast on 52 stitches with white yarn

1-3. *k2 p2* all of the way round
4-8. knit
9-10. change colour to black and knit
11-19. change colour to red and knit
20. this row we will reduce 2 stitches evenly by knitting 2 stitches togeheter
21.  *knit 8, 2tog* five times
22. knit
23. *knit 7, 2tog* five times
24. knit
25. *knit 6, 2tog* five times
26. *knit 5, 2tog* five times
27. *knit 4, 2tog* five times
28. *knit 3, 2tog* five times
29. *knit 2, 2tog* five times
30. *knit 1, 2tog* five times
Bind of

crochet the circle

1. ch 2, in first chain make 6 sc, end with making a slip stitch into the first sc.
2. ch1, 2in1 six times (12sc) in last sc change colour
3. ch1 *1sc, 2in1* six times (18sc)
leave enough black yarn to fasten the circle to the hat

SVENSKA

storlek är för en 6 åring. Jag har gjort den medvetet lite större då jag har fodrat den med fleece tyg.

Garn: Galaxy - Svarta Fåret
stickor storlek 8mm, jag använde rundstickor 40 cm och strumpstickor.   
vit - ungefär 25 gram
svart - mindre än 25 gram
röd - 50 gram

Du behöver kunna:
sticka räta och aviga maskor, byta färg, minska antalet maskor genom att sticka ihop två maskor
och virka fasta maskor i ring, virka två fm i en och samma fm, byta färg

räta maskor
aviga maskor
2tillsammans = sticka två maskor som om de vore en maska
*xxx* upprepa mellan stjärnorna
fm = fast maska
2i1 = två fm i en och samma fm
lm = luftmaska
sm = smygmaska

lägg upp 52 maskor med vitt garn

1-3. *2 räta, 2 aviga* hela varvet runt
4-8. sticka räta
9-10. byt till svart garn och fortsätt med räta maskor
11-19. byt till rött garn och fortsätt med räta maskor
20. detta varvet minskar vi två maskor jämnt genom att sticka 2tillsammans
21.  *sticka 8, 2tillsammans* fem gånger
22.sticka räta maskor
23. *sticka 7, 2tillsammans* fem gånger
24. sticka räta maskor
25. *sticka 6, 2tillsammans* fem gånger
26. *sticka 5, 2tillsammans* fem gånger
27. *sticka 4, 2tillsammans* fem gånger
28. *sticka 3, 2tillsammans* fem gånger
29. *sticka 2, 2tillsammans* fem gånger
30. *sticka 1, 2tillsammans* fem gånger
Fäst trådarna

Virka cirkeln

1. virka 2 luftmaskor och i den första virkar du 6 fm. slut till en ring genom att göra en smygmaska i den första fasta maskan
2. gör 1 luftmaska, virka 2i1 sex gånger, blir totalt 12fm i sista maskan byt färg till svart
3 gör en luftmaska *1fm, 2i1* sex gånger, blir totalt 18 fm.
lämna tillräckligt med svart garn för att fästa cirkeln på mössan

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar