lördag 6 februari 2016

delicate eggs

Mönstret finns på svenska längre ner

This pattern can be altered so that it fit your egg by reducing and incressing the amount of chain stitches between the clusters. I have used a very thin tread and 1,25 mm hook and a egg. 

1: in magic ring 9sc (9)
2: 2sc in each , end with a slip stitch (18)
3: ch3 3dc in same space skip 2 make *4dc skip 2* repeat 5 times, end with slip stitch (you will now have six clusters of four)

4: slip stitch two times so that you are in the middle of the first "four cluster" ch3, 1dc ch1 2dc al in the same stitch,  ch2, *skip to the middle of the next cluster 2dc 1ch 2dc (in same stitch) ch2* five times.

5: slip stitch into middle of cluster. ch3, 1dc, ch1, 2dc all in the middle stitch, 3 ch *2dc, 1ch, 2dc (in same stitch) ch3* five times
6: ch4 between the clusters
7: ch5 between the clusters
8: ch5 between the clusters
9: ch6 between the clusters
10: ch5 between the clusters
11: ch4 between the clusters
12: ch4 between the clusters
13: ch3 between the clusters
14: ch2 between the clusters
15: ch1 between the clusters
16: slip stitch into the middle of cluster ch3 1dc (in same stitch), *2dc in next cluster* five times
Bind of

Detta mönster kan anpassas efter just ditt egg genom att öka eller minska antalet luftmaskor. Jag har använt en väldigt tunn tråd och virknål 1,25 mm. Och så självfallet ett tömt ägg.


1: 9 fm i en magisk ring 9sc (9)
2: 2fm i varje, sluta med en smygmaska (18)
3: 3 luftmaskor, 3st i samma ställe, hoppa över två maskor och gör *4st skippa 2* upprepa fem gånger. sluta med en smygmaska. (du ska nu ha 6 kluster, se bild)


4: gör två smygmaskor så att du kommer till mitten av det första fyra. 3lm, 1st, 1lm, 2 st alla i mitten av de fyra. 2lm * hoppa till mitten av nästa fyra och gör 2st, 1lm, 2st (alla på samma plats) 2lm* fem gånger till
 

5:  smygmaska till mitten av de första "fyra" 3lm, 1st, 1lm, 2st alla i mitten av de "fyra". 3lm *2st, 1lm, 2st (i mitten av de* fem gånger
6: 4lm mellan de"fyra "
7: 5lm mellan de"fyra "
8: 5lm mellan de"fyra "
9: 6lm mellan de"fyra "
10: 5lm mellan de"fyra "
11: 4lm mellan de"fyra "
12: 4lm mellan de"fyra "
13: 3lm mellan de"fyra "
14: 2lm mellan de"fyra "
15: 1lm mellan de"fyra "
16: smygmaskor till mitten av de första "fyra" 3lm, 1st (i samma), *2st i nästa "fyra"* fem gånger
Fäst tråden

sm= smygmaska
fm = fast maska
st= stolpe
lm= luftmaska

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar