lördag 27 februari 2016

Dress 2 to doll babyborn

Mönstret finns på SVENSKA längre nerBabyBorn measurements

Height: 43 cm
Chest: 28 cm
Thigh: 17 cm
Calf: 13 cm
Arm: 11 cm
Head: 33 cm

 Yarn & Needles
 I have used Drops Safran cotton yarn. 24 sts x 32 rows in 10 cm and 3 mm needles. I use cirkular needles both when I work back and forth as in the topp part and when I work in the round.


Pattern

Cast on 48 stitches 

R1: garter stitch
R2: garter stitch
R3: (Right side) From now on you will continue in stockinette stitch. You will also begin increasing the number of stitches.  And make the first buttonhole. Se more information on how lower down.

K3 for button (these are made in garter stitch), K4 for back piece, cast on 1, k2, cast on 1, K8 for arm, cast on 1, k2, cast on 1, k10 for front piece, cast on 1, k2, cast on, k8 for arm, cast on 1, k2, cast on 1, k4 for back piece, k3 button hole (garter stitch)

3, 4, 2, 8, 2, 10, 2, 8, 2, 4, 3 

At each side of the number two you will cast on one stitch. Continue to do this on each right side until you get 

3, 14, 2, 28, 2, 30, 2, 28, 2, 14, 3

R4: knit 1 cast on two (because of the buttonhole), pull until 3 left k3
R5 knit (you will now have 12 stitches in the front part excluding the increases)  
R6 purl
R7 knit (14)
R8: purl
R9: knit (16)
R10: purl
R11: knit (18) Buttonhole
R12: purl
R13: knit (20)
R14: purl
R15: knit (22)
R16: purl
R17: knit (24)
R18: purl
R19: knit (26) Buttonhole
R20: purl
R21: knit (28)
R22: purl
You should now have 3, 14, 2, 28, 2, 30, 2, 28, 2, 14, 3 (128 stitches)

R23: knit 18, put 30 stitches on a tread, knit 32, put 30 stitches on a tread, knit 18. You will pick up these stitches later on when you do the arms. 
R24: Bind of 3 stitches pull the rest
R25: knit. At the end of this row you will not turn your work instead you will start working in the round.

R26: work in the round
R27: work in the round
R28: k2 *cast on 1, k2* until you have one stitch left K1 (97 stitches)
R29: work in the round
R 30 k2, cast on 1, k2 *cast on 1, k3* untill 4 stitches left, cast on 1, k2, cast on 1, k2 (130 stitches)
R 30-32 knit in the round

Now we will begin with the pattern you read the diagram from bottom right to the left. Stop making the pattern when you have 7 "V" shapes in a row.


X
X
X
V
X
V
X
X
X
X
X
X
V
V
X
V
V
X
X
X
X
V
V
V
X
V
V
V
X
X
X
V
V
X
X
X
V
V
X
X
X
V
X
X
X
X
X
V
X
X
X
X
X
V
X
V
X
X
X
X
X
X
V
V
X
V
V
X
X
X
X
V
V
V
X
V
V
V
X
X
X
V
V
X
X
X
V
V
X
X
X
V
X
X
X
X
X
V
X
X


R 33-35 knit
R 36 purl
R 37 knit
R 38 purl
R 39 knit and cast of.

Buttonhole:  V stands for knit. – stands for cast of. 

v
_
_
v
v
v
v
v
v
V

Sleeves: Put the stitches back on needles and pick up 4 more stitches.
R1-4 knit
R5: purl
R6: knit
R7: purl
R8 Knit and cast of.SVENSKABabyBorn measurements

höjd: 43 cm
Bröst: 28 cm
lår: 17 cm
vad: 13 cm
arm: 11 cm
Huvud: 33 cm


Garn och stickor
Jag har använt mig av Drops Safran bomulls garn som har stickfastheten på 24 maskor x 32 rader för 10 cm. Tjockleken på mina stickor är 3 mm, jag föredrar att arbeta med rundstickor (40 cm) både när jag stickar fram och tillbaka som i den första delen och när jag stickar runt.

Lägg upp 48 maskor

3 för att knäppa (dessa görs I rätstickning), 4 för bakstycken, 2 för ökningen, 8 för ärm, 2 ökning, 10 framstycket, 2 ökning, 8 ärmen, 2 ökning, 4 bakstycket, 3 för knäppning (rätstickning)

Varv 1 rätstickning
Varv 2 rätstickning
Varv 3: börja slätstickning och ökningarna där du lägger till en maska vid vardera sida om 2 maskorna. Dessutom gör du ett kanpphål.
Så att det blir
3, 5, 2, 10, 2, 12, 10, 5, 3
Detta gör du fram till
3, 14, 2, 28, 2, 30, 2, 28, 2, 14, 3
Varv 4: aviga
Varv 5: räta öka (12 räkna de mittersta exklusive de du har kastat på) Knapphål
Varv 6: aviga
Varv 7: räta öka (14)
Varv 8: aviga
Varv 9: räta öka (16)
Varv 10: aviga
Varv 11: räta öka (18) Knapphål
Varv 12: aviga
Varv 13: räta öka (20)
Varv 14: aviga
Varv 15: räta (22)
Varv 16: aviga
Varv 17: räta (24) Knapphål
Varv 18: aviga
Varv 29: räta (26)
Varv 20: aviga
Varv 21: räta (28)
Varv 22: aviga
Du ska nu ha 3, 14, 2, 28, 2, 30, 2, 28, 2, 14, 3 (128)
Varv 23 sticka 18 sätt 30 maskor på en tråd, sticka 32, sätt 30 maskor på en tråd, sticka 18.
Varv 24: aviga maska av 3 maskor i början.
Rätsidan: sticka räta maskor varvet ut. Istället för att vända på arbetet och göra aviga fortsätter du att sticka räta i rundstickning.
Vid tredje varvet rundstickning ökar du. St 2 *ö st 2* varvet ut få 97 maskor
Sticka ett varv slätstickning
St 2 ö st2 *ö, st 3* till 4 kvar ö st2 ö st2 Få 130 maskorRätsidan: Nu sätts ärmarna på trådar var för sig detta görs genom att sticka 18 maskor, sätta 30 på en tråd, sticka 32 maskor, sätta 30 på en tråd, sticka 18
Avigsidan: Maska av tre maskor sticka resterande avigt
Sjunde varvet börjar du med mönstret
X
X
X
V
X
V
X
X
X
X
X
X
V
V
X
V
V
X
X
X
X
V
V
V
X
V
V
V
X
X
X
V
V
X
X
X
V
V
X
X
X
V
X
X
X
X
X
V
X
X
X
X
X
V
X
V
X
X
X
X
X
X
V
V
X
V
V
X
X
X
X
V
V
V
X
V
V
V
X
X
X
V
V
X
X
X
V
V
X
X
X
V
X
X
X
X
X
V
X
X


Knapphål: maska av två maskor på slutet av varvet likt bilden detta görs genom att lyfta en maska över en framförliggande maska. I början av nästa varv kastar du på två nya maskor och stickar aviga.
                            
v
_
_
v
v
v
v
v
v
V

Ärmarna: Sätt tillbaka maskorna på strumpstickor och plocka upp fyra maskor. Gör fyra varv slätstickat.
Varv fem: aviga
Varv sex: räta
Varv sju: aviga
Varv åtta: räta och maska av.  
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar